Tlačiť

STN 70 4311Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 70 4311
Slovenský názov: Laboratórne sklo. Skúmavky. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Laboratory glassware. Test tubes. Common specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 7. 1988
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 71.040.20, 81.040.30
Triediaci znak: 70 4311
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/89
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: