Tlačiť

STN 70 4850Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 70 4850
Slovenský názov: Laboratórne sklené spekané filtre
Anglický názov: Laboratory sintered glass filters
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 2. 2. 1987
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 71.040.20, 81.040.30
Triediaci znak: 70 4850
Úroveň zapracovania: neq ISO 4793:1980
Vestník: 07/87
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: