Tlačiť

STN 70 7111


Označenie: STN 70 7111 zrušená
Slovenský názov: Okuliarové šošovky jednoohniskové. Základné parametre, technické podmienky a metódy skúšania
Anglický názov: Spectacle monofocal lenses. Basic parameters, technical specifications and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 3. 1987
Dátum zrušenia: 1. 12. 2006
Jazyk: CS
ICS: 11.040.70, 19.020, 81.040.30
Triediaci znak: 70 7111
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/87
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 12/87, Zmena b V 04/89
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: