Tlačiť

STN 70 8006


Označenie: STN 70 8006 zrušená
Slovenský názov: Sodnodraselné úžitkové fúkané sklo na zvláštne účely
Anglický názov: Soda potash utility hollow glass for special purposes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 2. 1970
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 81.040.30
Triediaci znak: 70 8006
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: