Tlačiť

STN 70 8010


Označenie: STN 70 8010 zrušená
Slovenský názov: Úžitkové sklo. Krištáľové sklo strojovo tvarované typu Linkuž. Technické požiadavky
Anglický názov: Utility glassware. Machine formed crystal glass, type Linkuž. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 5. 12. 1988
Dátum zrušenia: 1. 12. 2006
Jazyk: CS
ICS: 81.040.30
Triediaci znak: 70 8010
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/89
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 08/90
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: