Tlačiť

STN 72 2219


Označenie: STN 72 2219 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie vodovápenného súčiniteľa vápen
Anglický názov: Determination of water-lime coefficient of lime
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 12. 4. 1979
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 91.100.10, 91.100.50
Triediaci znak: 72 2219
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 09/91
Nahradzujúce normy: STN EN 459-2:2003-08 (72 2200)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: