Tlačiť

STN 72 7300


Označenie: STN 72 7300 zrušená
Slovenský názov: Tepelnoizolačné materiály a výrobky. Názvy a definície
Anglický názov: Thermal insulation materials and products. Terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 23. 2. 1987
Dátum zrušenia: 1. 7. 2003
Jazyk: CS
ICS: 01.040.91, 91.100.60, 91.120.10
Triediaci znak: 72 7300
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13162:2003-07 (72 7201), STN EN 13163:2003-07 (72 7202), STN EN 13164:2003-07 (72 7203), STN EN 13165:2003-07 (72 7204), STN EN 13166:2003-07 (72 7205), STN EN 13167:2003-07 (72 7206), STN EN 13168:2003-07 (72 7207), STN EN 13169:2003-07 (72 7208), STN EN 13170:2003-07 (72 7209), STN EN 13171:2003-07 (72 7210)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: