Tlačiť

STN 72 7371


Označenie: STN 72 7371 zrušená
Slovenský názov: Vláknité aglomerované panely
Anglický názov: Wood wool slabs agglomerated
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1996
Dátum zrušenia: 1. 7. 2003
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10, 79.060
Triediaci znak: 72 7371
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/96
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 08/99
Nahradzujúce normy: STN EN 13168:2003-07 (72 7207)
Nahradené normy: STN 72 7371:1970-01
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na výrobu, skúšanie, kontrolu, balenie, dopravu a skladovanie aglomerovaných vláknitých panelov.