Tlačiť

STN 72 9201Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 72 9201
Slovenský názov: Mlyny. Názvoslovie
Anglický názov: Mills. Terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 4. 1975
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 01.040.73, 73.120
Triediaci znak: 72 9201
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny: Zmena a V 04/89
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: