Tlačiť

STN 72 9313Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 72 9313
Slovenský názov: Stroje a zariadenia na spracovanie nerastných hmôt. Triediče nevyvážkové vibrujúce priamočiaro. Základné parametre a rozmery
Anglický názov: Machines and equipment for mineral materials processing. Unbalanced weight-type screen with straight-line vibration. Principal parameters and dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 5. 1982
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 73.120
Triediaci znak: 72 9313
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/83
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: