Tlačiť

STN 73 0212Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0212
Slovenský názov: Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti
Anglický názov: Precision of geometric parameters in building industry. Precision check
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 1. 1985
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 91.040, 91.080, 91.200
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/85
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena 1 V 10/93
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: