Tlačiť

STN ISO 8322-4


Označenie: STN ISO 8322-4 zrušená
Slovenský názov: Geometrická presnosť vo výstavbe. Určovanie presnosti meracích prístrojov. 4. časť: Teodolity
Anglický názov: Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments. Part 4: Theodolites
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1995
Dátum zrušenia: 1. 2. 2010
Jazyk: CS
ICS: 17.040.01, 17.020, 17.180.30, 91.040
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 8322-4:1991
Vestník: 09/95
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 17123-3:2010-02 (73 0212)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato část ISO 8322 určuje zkušební postupy, které se používají při určování stanovení přesnosti během používání teodolitů pro měření horizontálních a vertikálních úhlů v gonech a stupních.