Tlačiť

STN 73 0421/Z1


Označenie: STN 73 0421/Z1 zrušená
Slovenský názov: Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou
Anglický názov: Setting out deviations of space structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1992
Dátum zrušenia: 1. 1. 2002
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 0421
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/92
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 4463-1:2002-01 (73 0423)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: