Tlačiť

STN 73 0515


Označenie: STN 73 0515 zrušená
Slovenský názov: Meranie v stavebnej akustike. Meranie zvukovoizolačných vlastností stavieb a stavebných konštrukcií. Meranie zvukovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a ich častí na stavbách
Anglický názov: Measurement in acoustics (buildings). Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Field measurements of airborne sound insulation of facade elements and facades
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 26. 8. 1983
Dátum zrušenia: 1. 7. 2001
Jazyk: CS
ICS: 17.140.01, 17.140.40, 91.120.20
Triediaci znak: 73 0515
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/85
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 140-5:2001-07 (73 0511)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: