Tlačiť

STN 73 0560/a


Označenie: STN 73 0560/a zrušená
Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Výrobné priemyslové budovy
Anglický názov: Thermo-technical properties of engineering structures and buildings. Industrial plants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1983
Dátum zrušenia: 1. 10. 2002
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 0560
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/83
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0540-1:2002-03, STN 73 0540-2:2002-03, STN 73 0540-3:2002-03, STN 73 0540-4:2002-03
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: