SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1203
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1203


Označenie: STN 73 1203 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie konštrukcií z ľahkého betónu z pórovitého kameniva
Anglický názov: Design of lightweight aggregate concrete structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 3. 1991
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: CS
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 1203
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/92
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 03/02
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201)
Nahradené normy: STN 73 1203:1985-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma plati pro navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci a dilcu z prosteho, zelezoveho a predpjateho lehkeho betonu z poroviteho kameniva s objemovou hmotnosti betonu ve vysusenem stavu nizsi nebo rovnou 2000 kg.m-3, u nichz teplota betonu behem uzivani neprekroci dlouhodobe 100°C. Norma plati pro konstrukce a dilce staveb bytovych, obcanskych a staveb pro prumyslovou a zemedelskou vyrobu.