Tlačiť

STN 73 1216/a


Označenie: STN 73 1216/a zrušená
Slovenský názov: Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany
Anglický názov: Concrete structures. Design of primary corrosion prevention
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1988
Dátum zrušenia: 1. 7. 2004
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 1216
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/88
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 206-1:2002-04 (73 2403), STN P ENV 13670-1:2001-12 (73 2400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: