Tlačiť

STN 73 1344Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 1344
Slovenský názov: Ochrana proti korózii v stavebníctve. Betónové konštrukcie. Metódy skúšok priľnavosti ochranných povlakov
Anglický názov: Corrosion prevention in building industry. Concrete structures. Test methods of protective coating adhesion
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 21. 9. 1989
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 77.060, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1344
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: