Tlačiť

STN 73 1355-2


Označenie: STN 73 1355-2 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
Anglický názov: Durability determination of porous concrete. Part 2: Cyclic freezing and drying
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1992
Dátum zrušenia: 1. 5. 2010
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 91.100.30
Triediaci znak: 73 1355
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/92
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15304:2008-01 (73 1365)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma plati pre stanovenie trvanlivosti porobetonu metodou cyklickeho zmrazovania a vysusovania. Nadvazuje na CSN 73 1355-1