Tlačiť

STN 73 1357-2


Označenie: STN 73 1357-2 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie kapilárnych vlastností pórobetónu. Vzlínavosť a nasiakavosť
Anglický názov: Determination of capillary properties of aerated concrete. Capillarity and absorptivity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 10. 1990
Dátum zrušenia: 1. 8. 2019
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 91.100.30
Triediaci znak: 73 1357
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/91
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: