Tlačiť

STN 73 1376


Označenie: STN 73 1376 zrušená
Slovenský názov: Rádiografia betónových konštrukcií a dielcov
Anglický názov: Radiography of concrete structures and building units
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 12. 1975
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: CS
ICS: 91.080.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 1376
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: