Tlačiť

STN EN 989Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 989
Slovenský názov: Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou skúšky vytláčaním
Anglický názov: Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the "Push-Out" test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1997
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 91.080.40, 91.100.30
Triediaci znak: 73 2040
Úroveň zapracovania: idt EN 989:1995
Vestník: 07/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje ustanovenia pre metódu stanovenia súdržnosti medzi výstužnými prútmi a autoklávovaným pórobetónom.