SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 990
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 990


Označenie: STN EN 990 zrušená
Slovenský názov: Skúšobné metódy overovania účinnosti protikoróznej ochrany výstuže v autoklávovanom pórobetóne a v medzerovitom ľahkom betóne z pórovitého kameniva
Anglický názov: Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1997
Dátum zrušenia: 1. 9. 2003
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2041
Úroveň zapracovania: idt EN 990:1995
Vestník: 07/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 990:2003-09 (73 2041)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje ustanovenia na metódy skúšky účinnosti protikoróznej ochrany výstužnej ocele stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu.