Tlačiť

STN 73 2256


Označenie: STN 73 2256 zrušená
Slovenský názov: Utesňovanie potrubia. Utesňovanie kameninového kanalizačného potrubia asfaltom
Anglický názov: Sealing of piping. Sealing of masonry sewerage pipes by asphalt
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 27. 7. 1959
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: CS
ICS: 91.100.50, 91.140.80
Triediaci znak: 73 2256
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 10/66
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: