Tlačiť

STN 73 2256/a


Označenie: STN 73 2256/a zrušená
Slovenský názov: Utesňovanie potrubia. Utesňovanie kameninového kanalizačného potrubia asfaltom
Anglický názov: Sealing of piping. Sealing of masonry sewerage pipes by asphalt
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1966
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 2256
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/66
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: