Tlačiť

STN 73 2310


Označenie: STN 73 2310 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie murovaných konštrukcií
Anglický názov: Construction of masonry structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 10. 8. 1987
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: CS
ICS: 91.080.30
Triediaci znak: 73 2310
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/88
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1996-2:2007-02 (73 1101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: