Tlačiť

STN 73 4111/aPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 4111/a
Slovenský názov: Vysoké komíny železobetónové
Anglický názov: Tall reinforced concrete stacks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1974
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 73 4111
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/74
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: