Tlačiť

STN 73 6005Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6005
Slovenský názov: Priestorová úprava vedení technického vybavenia
Anglický názov: Space arrangement of conduits of technical equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 30. 1. 1985
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 91.020
Triediaci znak: 73 6005
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/86
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 07/88, Zmena b V 09/90, Zmena 3 V 01/92, Zmena 4 V 11/92, Zmena *5 V 07/00, Zmena *6 V 10/01
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: