Tlačiť

STN 73 6005/Z4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6005/Z4
Slovenský názov: Priestorová úprava vedení technického vybavenia
Anglický názov: Space arrangement of conduits of technical equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1992
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 6005
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/92
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: