Tlačiť

STN 73 6110


Označenie: STN 73 6110 zrušená
Slovenský názov: Projektovanie miestnych komunikácií
Anglický názov: Design of urban and similar roads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 3. 1986
Dátum zrušenia: 1. 8. 2004
Jazyk: CS
ICS: 93.080.10
Triediaci znak: 73 6110
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/87
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena 1 V 08/94
Nahradzujúce normy: STN 73 6110:2004-08
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: