Tlačiť

STN 73 6121


Označenie: STN 73 6121 zrušená
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
Anglický názov: Road Building. Asphalt Pavement Courses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1996
Dátum zrušenia: 1. 5. 2009
Jazyk: SK
ICS: 19.060, 75.140, 93.080.10, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6121
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/96
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 07/02, Zmena *2 V 05/03, Zmena *3 V 05/04
Nahradzujúce normy: STN EN 13108-1:2007-02 (73 6163), STN EN 13108-2:2007-03 (73 6163), STN EN 13108-5:2007-04 (73 6163), STN EN 13108-7:2007-06 (73 6163), STN EN 13108-8:2007-02 (73 6163), STN EN 13108-20:2007-04 (73 6163), STN EN 13108-21:2006-07 (73 6163), STN 73 6121:2009-05
Nahradené normy: STN 73 6146:1967-11, STN 73 6149:1991-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií a letísk, vrstiev nemotoristických komunikácií, dopravných a iných plôch z asfaltového betónu.