Tlačiť

STN 73 6131-1


Označenie: STN 73 6131-1 zrušená
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb
Anglický názov: Road Building. Paved Wearing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1996
Dátum zrušenia: 1. 9. 2021
Jazyk: SK
ICS: 19.060, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6131
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/96
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6131:2021-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre zhotovovanie a skúšanie krytov vozoviek pozemných komunikácií.