Tlačiť

STN 73 6201


Označenie: STN 73 6201 zrušená
Slovenský názov: Projektovanie a priestorové usporiadanie mostných objektov
Anglický názov: Designing and passing clearance of bridge structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 3. 1978
Dátum zrušenia: 1. 9. 1999
Jazyk: CS
ICS: 93.040
Triediaci znak: 73 6201
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 02/87
Nahradzujúce normy: STN 73 6201:1999-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: