Tlačiť

STN 73 6205/b


Označenie: STN 73 6205/b zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie oceľových mostných konštrukcií
Anglický názov: Design of steel bridge structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1986
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 6205
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1993-2:2007-12 (73 6205)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: