Tlačiť

STN 73 6206


Označenie: STN 73 6206 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií
Anglický názov: Design of concrete and reinforced concrete bridge structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 3. 1971
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: CS
ICS: 93.040
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *a V 10/89, Zmena *2 V 03/02, Zmena *3 V 02/08
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 1992-2:2007-05 (73 6206)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: