SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6242
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6242


Označenie: STN 73 6242 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií
Anglický názov: Design and construction of pavements on road bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1995
Dátum zrušenia: 1. 4. 2001
Jazyk: CS
ICS: 93.040, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6242
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/95
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6242:2001-04
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma stanoví zásady pro návrh, provádění, zkoušení a kontrolu vozovek na trvalých mostech pozemních komunikací, propustcích a lávkách pro chodce a na konstrukcích mostům podobných nebo sloužících stejnému účelu.