Tlačiť

STN 73 6515


Označenie: STN 73 6515 zrušená
Slovenský názov: Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Vodné nádrže a zdrže
Anglický názov: Water management. Terminology of water storage reservoirs and weir basins
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 6. 10. 1983
Dátum zrušenia: 1. 7. 2004
Jazyk: CS
ICS: 01.040.93, 93.160
Triediaci znak: 73 6515
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/84
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 75 0120:2004-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: