Tlačiť

STN 73 6655


Označenie: STN 73 6655 zrušená
Slovenský názov: Výpočet vnútorných vodovodov
Anglický názov: Calculation of internal water mains
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 11. 1985
Dátum zrušenia: 1. 7. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6655
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/87
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6655:2008-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: