Tlačiť

STN 73 6814Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6814
Slovenský názov: Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie
Anglický názov: Designing of dams. Basic parameters and equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 6. 1972
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 93.160
Triediaci znak: 73 6814
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 06/88
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: