Tlačiť

STN 73 6823


Označenie: STN 73 6823 zrušená
Slovenský názov: Úpravy vodných tokov s malým povodím
Anglický názov: River regulation for water courses with a small basin
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 11. 11. 1982
Dátum zrušenia: 1. 11. 2003
Jazyk: CS
ICS: 93.160
Triediaci znak: 73 6823
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/83
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 07/89
Nahradzujúce normy: STN 75 2102:2003-11
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: