Tlačiť

STN EN 86


Označenie: STN EN 86 zrušená
Slovenský názov: Metódy skúšania okien. Skúška vodotesnosti pri statickom tlaku
Anglický názov: Methods of testing windows. Water tightness test under static pressure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1997
Dátum zrušenia: 1. 11. 2001
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6184
Úroveň zapracovania: idt EN 86:1980
Vestník: 04/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1027:2001-11 (74 6184)
Nahradené normy: STN 74 6184:1990-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje metódu skúšania vodotesnosti hotových okien pri statickom tlaku.