Tlačiť

STN 74 6402


Označenie: STN 74 6402 zrušená
Slovenský názov: Skúšanie drevených vnútorných hladkých dverí
Anglický názov: Testing of inner flush wooden doors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 6. 1971
Dátum zrušenia: 1. 6. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6402
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 04/84, Zmena b V 04/85, Zmena c V 03/88, Zmena d V 12/89
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: