Tlačiť

STN 74 6402/c


Označenie: STN 74 6402/c zrušená
Slovenský názov: Skúšanie drevených vnútorných hladkých dverí
Anglický názov: Testing of inner flush wooden doors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1988
Dátum zrušenia: 1. 6. 2013
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 74 6402
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/88
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: