Tlačiť

STN 74 6501/b


Označenie: STN 74 6501/b zrušená
Slovenský názov: Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Steel door frames. Common provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1991
Dátum zrušenia: 1. 2. 2014
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 74 6501
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/91
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 74 6501:2014-02
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: