Tlačiť

STN 74 7731


Označenie: STN 74 7731 zrušená
Slovenský názov: Dvere odolnejšie proti vlámaniu
Anglický názov: Thief resistant doors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1991
Dátum zrušenia: 1. 12. 2011
Jazyk: CS
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 7731
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/91
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1627:2011-12 (74 6173), STN EN 1630:2011-12 (74 6176), STN EN 1628:2011-12 (74 6174), STN EN 1629:2011-12 (74 6175)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: