Tlačiť

STN 77 0020Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 77 0020
Slovenský názov: Balenie. Všeobecné požiadavky na obaly
Anglický názov: Packaging. General requirements for packages
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 19. 2. 1986
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 55.020
Triediaci znak: 77 0020
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/86
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: