Tlačiť

STN 77 0915Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 77 0915
Slovenský názov: Riziká vibrácií pre prepravné balenie v prepravných reťazcoch
Anglický názov: Complete, filled transport packages. Vibration hazards in distribution chain systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 12. 1985
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 17.060, 55.020
Triediaci znak: 77 0915
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/86
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: