Tlačiť

STN 79 2246/a


Označenie: STN 79 2246/a zrušená
Slovenský názov: Obuvnícke vrchové usne. Boxy a podobné vrchové chromité usne z hovädzinových poliek krajín, väzov, polväzov a polpredkov
Anglický názov: Shoe upper leathers. Side box and similar chrome upper leathers from half-bellies, shoulders, half-shoulders and half-fronts of cattle hides
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1984
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 79 2246
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/84
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: