Tlačiť

STN 80 2531


Označenie: STN 80 2531 zrušená
Slovenský názov: Chemické vlákna. Polyamidový kordový a technický hodváb. Základné spoločné ustanovenia
Anglický názov: Man-made fibres. Synthetic fibres. Polyamide cord and technical filament yarn. Basic common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 3. 1980
Dátum zrušenia: 1. 3. 2022
Jazyk: SK
ICS: 59.060.20
Triediaci znak: 80 2531
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 09/83, Zmena b V 09/87
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: