Tlačiť

STN 80 2531/a


Označenie: STN 80 2531/a zrušená
Slovenský názov: Chemické vlákna. Polyamidový kordový a technický hodváb. Základné spoločné ustanovenia
Anglický názov: Man-made fibres. Synthetic fibres. Polyamide cord and technical filament yarn. Basic common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1983
Dátum zrušenia: 1. 3. 2022
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 80 2531
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/83
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: